Typ IV – Hiperprebetalipoproteidemia

Defekt polega na niezdolności usuwania beta- i prebetalipoproteidów osocza. Leczenie ogranicza się do zmniejszenia podaży węglowodanów i cholesterolu.

Typ IV – Hiperprebetalipoproteidemia. Ta postać charakteryzuje się zwiększonym poziomem prebetalipoproteidów (transportujących głównie trójglicerydy) przy zwykłej diecie. Podobnie jak w typie III, hiperglicerydcmia związana jest z podażą węglowodanów.

Leczenie polega na ograniczeniu cukrów w diecie. Typ V – Hiperchylomikronemia z hiperprebetalipoproteidemią. Z typem tym związana jest utajona lub lekka cukrzyca, a hiperglicerydemia wywołana jest przez węglowodany. Bóle brzucha i występowanie wykwitów żółtakowych przypominają typ I hipcrlipopro- teidemii. Leczenie polega na ograniczeniu tłuszczów i węglowodanów w diecie.

Leave a Reply