U dzieci ocena krzywej zapisu eeg jest bardzo trudna

U dzieci ocena krzywej zapisu eeg jest bardzo trudna ze względu na znaczną wrażliwość na wszelkie zmiany środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, np. stężenia tlenu i dwutlenku węgla, poziom glukozy we krwi i tkance mózgowej oraz wpływu enzymów i hormonów. Wrażliwość ta jest tym większa, im dziećko jest młodsze. Prosta aktywacja fizyczna, jaką jest hiperwentylacja podczas badania, zmienia czynność podstawową w zapisie, a wielkość tych ilościowych i jakościowych zmian ma wyraźny związek z wiekiem. W ocenie patologii krzywej eeg u dzieci należy kierować się w zasadzie następującymi kryteriami: asymetrią zapisu z obu półkul, napadowym pojawianiem się czynności wolnej o wysokiej amplitudzie i obecnością nieprawidłowych struktur: iglic, zespołów iglica-fala i fal ostrych wysokonapięciowych.

Leave a Reply