U dzieci po 10 roku życia nerwice są

Częściej jednak w nerwicach dzieci młodszych spotyka się elementy uczuciowości pierwotnej, do której przede wszystkim należy uczucie lęku. Uczucie to może przejawiać się w postaci zrywań nocnych z krzykiem (pavor noctur- nús) i koszmarnych snów lub też dominuje w zachowaniu dziecka postawa lękowa ze skłonnością do płaczu z błahych powodów i ogólnym zahamowaniem. Niekiedy ta postawa lękowa jest maskowana innymi objawami nerwicowymi, np. tikami (ruchami mimowolnymi w zakresie mięśni twarzy, tułowia, czy barków), j ąkaniem (powtarzaniem samogłosek lub pierwszych sv- 3ab poszczególnych wyrazów) lub wybiórczy m m utyz m e m (brak kon- taktu słownego w środovvdsku obcym czy z dorosłymi przy odzywaniu się do matki lub wyłącznie do rówieśników). Obok wyżej wymienionych objawów zmienia się często zachowanie dziecka: staje się ono nieposłuszne, kłótliwe, uparte, robiące wszystko „na złość”. Są to tzw. reakcje protestu w odpowiedzi na wadliwe systemy wychowawcze otoczenia.

U dzieci po 10 roku życia nerwice stanowią już pewne zespoły chorobowe przypominające nerwice dorosłych. Wśród nich możemy rozróżnić podobnie jak u dorosłych neurastenię, nerwicę lękową i z natręctwami oraz histerię.

Leave a Reply