U noworodka i niemowlęcia w pierwszym kwartale życia

U noworodka i niemowlęcia w pierwszym kwartale życia występuje także o d- ruch chwytny. Przy dotknięciu wewnętrznej powierzchni dłoni dziecka jakimś przedmiotem dłoń jego zaciska się tak mocno, że trudno ten przedmiot odebrać. Odruch ten zanika między 2 a 3 miesiącem życia. Obecność jego u dorosłych jak też przetrwanie tego odruchu dłużej niż 6 miesięcy życia przemawia za uszkodzeniem płatów czołowych.

Najbardziej dojrzały z odruchów bezwarunkowych w chwili urodzenia jest odruch ssania: dotknięcie warg lub kąta ust wyzwala ruchy .ssania. Odruch ten utrzymuje się do roku życia. U dorosłych pojawienie się odruchu ssania świadczy o uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego.

Leave a Reply