W przedłużającym się napadzie drgawkowym

W przedłużającym się napadzie drgawkowym lub w stanie padaczkowym (status epilepticus) charakteryzującym się nawracaniem napadów przy trwającej bez przerwy utracie świadomości należy dążyć do jak najszybszego opanowania napadów, gdyż na skutek przedłużającego się niedotlenienia mózgu może dojść nawet do zgonu.

Podaje się, podobnie jak w nawracających drgawkach dziecięcych, sól sodową luminalu w 10% roztworze wodnym w ilości 30-50 mg domięśniowo dzieciom w 1 roku życia, 100-120 mg – dzieciom od 1 do 10 lat życia i 120 do 220 mg – dzieciom powyżej 10 lat. Dobre wyniki, zwłaszcza u małych dzieci, otrzymuje się przy zastosowaniu wlewki doodbytniczej z 1’% roztworu wodzianu chloralu. Przy braku poprawy w stanie dziecka obok wlewki doodbytniczej można podać 1-2 ml 10’°/o roztworu luminal natrium dożylnie lub 10°/o bromek wapniowy w ilości 2-3 ml dożylnie.

Czasem pomaga upust płynu mózgowo-rdzeniowego przez nakłucie lędźwiowe i jednoczesne podanie dokanałowo około 2 ml powietrza. Ostatnio ukazały się doniesienia o skutecznym i szybkim przerywaniu stanu padaczkowego przez jednorazowe dożylne podanie 3-6 mg valium (diazepam) dzieciom do roku i 5-10 mg — dzieciom starszym.

Leave a Reply