W różnicowaniu

W różnicowaniu zawsze należy brać pod uwagę wodogłowie nabyte (hydrocephalus acquisitus) powstałe w wyniku wylewów śródczaszkowych przy porodzie, zrostów i zlepów po przebytym zapaleniu opon i mózgu i guzów mózgu również w wielkogłowiu (macrocephalia) będącym następstwem nadmiernego rozrostu masy mózgu i przebiegającym zazwyczaj z opóźnieniem rozwoju psy-choruchowego dziecka trudności diagnostyczne rozstrzyga badanie radiologiczne czaszki łącznie z odmą powietrzną.

Leczenie farmakologiczne nie daje efektów. Ostatnio przeto stosuje się leczenie operacyjne: ułatwia się odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego, jeśli jest niedostateczne jego wchłanianie, albo usuwa się sploty .naczyniaste komór bocznych drogą koagulacji wziernikowej, jeśli przyczyną wodogłowia jest nadmierne wydzielanie płynu przez sploty naczyniówki.

Leave a Reply