W rozpoznaniu nietolerancji dwucukrów

W rozpoznaniu nietolerancji dwucukrów pomocne są próby •obciążeniowe. Przed ich wykonaniem należy na kilka dni usunąć z diety wszystkie dwucukry

-1 zastąpić je cukrami prostymi. Dwucukier podajemy w roztworze wodnym, 2 g/kg wagi ciała, a następnie oznaczamy poziom glukozy we krwi co 30 minut przez 3 godziny. Prawidłowo glikemia wzrasta o co najmniej 50 mg°/o wzrost niższy niż 20 mg% lub brak wzrostu wskazują na defekt wchłaniania. Rozpoznanie może być potwierdzone przez określenie aktywności dwusacharydaz w wycinku śluzówki (biopsja jelita).

Leave a Reply