W średnim stopniu upośledzone umysłowo dziecko

W średnim stopniu upośledzone umysłowo dziecko (imbecyl, głuptak) wykazuje już pewną zaradność życiową, upomina się o jedzenie, chodzi samodzielnie, samo gię ubiera i rozbiera, sygnalizuje potrzeby fizjologiczne, porozumiewa się z otoczeniem za pomocą gestów lub kontaktu słownego. Zasób słów jest jednak niewielki, mowa niewyraźna, bełkotliwa, zakres pamięci znacznie obniżony, uwaga mało podzielona i mimowolna. Czasami głuptaki mają wybiórcze zdolności zapamiętywania liczb,- melodii, potrafią przyswoić sobie pewne wiadomości mechanicznie, bez zrozumienia treści.

Głuptaki nie potrafią korzystać z własnych -doświadczeń, nie są zdolni do- syn-tetyzowania zjawisk i nie umieją krytycznie oceniać sytuacji, myślą wyłącznie obrazowo (konkretnie) nie nadają się przeto do nauki nawet w zakresie szkoły specjalnej.

Głuptaków jednak można wyuczyć prostych czynności fizycznych, jak np. wy-platanie koszyków, darcie pierza, rąbanie ‚drzewa, zamiatanie, wycieranie podłogi, niektóre prace ogrodnicze i rolnicze^ które częściowo pokryją koszty jego

Leave a Reply