W szpiku, śledzionie i wątrobie

Zaburzenie może ujawniać się już u niemowląt, a prawie zawsze przed 10 r. ż. Do typowych objawów należą napadowe bóle brzucha, powiększenie wątroby i śledziony oraz wykwity żółtakowe typu grudkowego (xanthomalosis). Częstym powikłaniem jest zapalenie trzustki. Jeśli hiperlipemia jest znaczna, może się uwidocznić przy badaniu dna oka (lipaemia retinalis).

W szpiku, śledzionie i wątrobie znaleźć można liczne komórki piankowate. W hiperchylomikronemii – w przeciwieństwie do innych hiperlipoproteidemii — nie ma skłonności do miażdżycy.

Leave a Reply