W ustaleniu rozpoznania

W ustaleniu rozpoznania może być pomocny test tolerancji galaktozy, ale o ustaleniu rozpoznania decyduje oznaczenie aktywności galaktozo-1-fosfo-ury- dyltransferazy.

Leczenie polega ha ścisłym wykluczeniu z diety galaktozy i laktozy. Produkowane są obecnie gotowe mieszanki bezgalaktozowe dla niemowląt (Nutramigen).

Leave a Reply