Wrodzone zaburzenia wchłaniania laktozy

Objawy występują już od pierwszcyh dni życia (biegunka fermentacyjna). Przyczyną defektu jest brak laktazy w śluzówce jelit, co uniemożliwia rozkład laktozy.

Rozpoznanie potwierdzić można, wykonując test tolerancji laktozy. Leczenie polega na wykluczeniu z diety tego dwusacharydu. Wrodzona nietolerancja laktozy z laktozurią

Objawy biegunki fermentacyjnej występują w pierwszych dniach życia, ale wkrótce dołączają się: kwasica, hiperazotemia, białkomocz i aminoaciduria stałym objawem jest lakto- zuria. Krzywa tolerancji laktozy jest płaska. Prawdopodobnie nie rozłożona w przewodnie pokarmowym laktoza wchłania się i wywiera toksyczne działanie na komórki kanalików nerkowych.

Leave a Reply