Wrodzone zaburzenie wchłaniania sacharozy

Objawy chorobowe występują dopiero po wprowadzeniu do diety sacharozy (przewlekła biegunka, a później zahamowanie rozwoju dziecka). Objawy są tym cięższe, im dziecko jest młodsze u dorosłych zaburzenie ma charakter łagodny.

W rozpoznaniu pomocne są testy tolerancji , (upośledzenie wchłaniania sacharozy i prawidłowa resorpcja glukozy i fruktozy). Biopsja śluzówki jelita wykazuje brak aktywności sacharazy i izomaltazy. Leczenie polega na usunięciu z diety sacharozy i izomaltozy oraz zastąpieniu ich cukrami prostymi.

Leave a Reply