WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHIATRII DZIECIĘCEJ

Zagadnienia z zakresu psychiatrii dziecięcej można ogólnie podzielić na 3 duże grupy: 1. Samodzielne zespoły psychotyczne i ostre psychozy należące wyłącznie do kompetencji psychiatry dziecięcego.

-2. Zaburzenia psychiczne współistniejące ze schorzeniami neurologicznymi w tych przypadkach trudno czasem zdecydować, czy dziecko powinno być pod opieką neurologa czy psychiatry dziecięcego.

-3. Zaburzenia psychiczne w przebiegu różnych chorób wieku dziecięcego wy-magających bezwzględnie opieki pediatry. Pediatra zatem powinien posiadać nie tylko dostateczną znajomość diagnostyki w zakresie zaburzeń neuropsychicznych u dzieci, ale powinien wiedzieć, jak postępować w niektórych zespołach psychicznych wieku dziecięcego.

Leave a Reply