Zakrzepowa plamica maloplytkowa

Jest to zespół chorobowy, którego objawy są uwarunkowane występowaniem licznych, rozsianych zakrzepów w świetle małych naczyń tętniczych lub żylnych wielu narządów, głównie mózgu. Przyczyną powstawania zakrzepów jest uszkodzenie ściany naczyniowej. Zmiany naczyń o charakterze vasculitis uważa się za odczyn hiperergiczny na bodźce infekcyjne, chemiczne lub farmakologiczne.

Objawy. Na charakterystyczny zespół objawów klinicznych składają się: gorączka, objawy neurologiczne, niedokrwistości hemolitycznej, małopłytkowości i kłębkowego zapalenia nerek. Przebieg choroby bywa ostry lub przewlekły.

Badania hematologiczne wykazują niedokrwistość o typie hemolitycznej, obniżenie liczby płytek, dodatni objaw opaskowy, wydłużenie czasu krwawienia, upośledzenie zużycia protrombiny, upośledzoną refrakcję skrzepu. Poziom czynników osoczowych zużywanych w zakrzepach może być również obniżony. Leczenie poza przyczynowym powinno polegać na stosowaniu heparyny i preparatów kory nadnercza.

Leave a Reply